Dagprogramma

pathway2Dit is een psycho-educatief programma voor jongeren tot 18 jaar die zich in een fase van experimenteren/regelmatig druggebruik bevinden en bij wie het druggebruik nog geen al te grote hypotheek legde op het algemeen functioneren. Dit aanbod houdt in dat jongeren in een groep van 4 tot 8 deelnemers gedurende 4 woensdagen bijeenkomen en een psycho-educatief aanbod rond druggebruik volgen. ’s Avonds wordt er telkens een oudervergadering georganiseerd.

Ouders, jongeren, de school, het CLB, de huisarts, het parket en hulpverleners kunnen telefonisch aanmelden.