Over

pathway8smallK-dienst is de afkorting voor een dienst kinder- en jeugdpsychiatrie. De adolescentenafdeling Pathways van de Alexianen zorggroep in Tienen opende zijn deuren in juli 2001. De K-dienst zou zich specifiek richten op jongeren onder de 18 jaar met druggebruik en een jeugdpsychiatrische problematiek, voor wie een residentiële behandeling aangewezen is. Deze keuze werd gemaakt vanuit een maatschappelijke nood om iets voor jonge druggebruikers te doen, die zowel in de bestaande drughulpverlening, opgericht voor volwassenen, als in de bestaande K-diensten vaak onvoldoende geholpen konden worden (druggebruik is er vaak een exclusiecriterium).

De naam Pathways werd doelbewust gekozen en verwijst naar de verschillende trajecten, de verschillende wegen die leiden naar het ontwikkelen van een verslavingsproblematiek. Het begrip ‘pathways’ refereert niet enkel naar het verslavingstraject, maar ook naar de weg die jongeren met een drugprobleem moeten afleggen om terug leeftijdsadequaat te kunnen functioneren op school, in hun gezin en in hun vrije tijd en staat symbool voor het diagnostisch en therapeutisch proces. De naam Pathways werd gekozen door dr. Stan Ansoms, voormalig hoofdgeneesheer van ons ziekenhuis, voormalig diensthoofd van de verslavingsafdeling Ter Dennen en oprichter van Pathways. Sinds 2010 wordt de afdeling geleid door dr. Karen Volckaert.