Team jeugd

pathway6De afdeling beschikt over een multidisciplinair team

Kinder- en jeugdpsychiater: dr. Karen Volckaert
Afdelingscoördinator: Ivo Vanschooland
Pedagogisch coördinator: Karoline Motmans
Therapiecoördinator: Katrien Scheers

Een equipe van getrainde begeleiders: verpleegkundigen en opvoeders
Psychologen, muziektherapeut, beeldend therapeut en een psychomotorisch therapeut